Đế Cuồng Đế Cuồng

Phế Căn Vô Địch Phế Căn Vô Địch

Hoàng Ngư Huệ Hoàng Ngư Huệ

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.