Thì Là Của Anh Thì Là Của Anh

   
Võng Du Đại Tướng Sư Võng Du Đại Tướng Sư

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại. Cũng có thể kết hợp với một số thể loại khác như trọng sinh tạo nên nét rất riêng và mới lạ.