Trì Đại Tối Cường

Bó Hoa Mùa Xuân Bó Hoa Mùa Xuân

   
Kẻ Thắng Cuộc Kẻ Thắng Cuộc

Bởi Vì Cậu Xấu Bởi Vì Cậu Xấu

   
Tay Chơi Tay Chơi