Phong Lăng Thiên Hạ

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

   
Dị Thế Tà Quân Dị Thế Tà Quân

   
Lăng Thiên Truyền Thuyết Lăng Thiên Truyền Thuyết

   
Ta Là Chí Tôn Ta Là Chí Tôn