Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Đúng Như Ngươi Ôn Nhu Đúng Như Ngươi Ôn Nhu

Thục Nữ Thời Đại Thục Nữ Thời Đại

Khi Cup A Gặp Cup C Khi Cup A Gặp Cup C

   
Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui

Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

   
Hồ Hoặc Hổ Tâm Hồ Hoặc Hổ Tâm